Header Ads

Pravilnik Ex Portal-a

OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA PORTALA EX PORTAL.INFO

-Korištenjem bilo kojeg dijela domene ex-portal.info prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene ex-portal.info.

PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

- Ex Portal posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržajem na domeni ex-portal.info

- Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene ex-portal.info

- Ex Portal sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene ex-portal.info

RIZICI

-Korištenjem sadržaja internet stranice ex-portal.info korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

TAČNOST INFORMACIJA

- Informacije objavljene unutar domene ex-portal.info ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. Ex Portal ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene ex-portal.info.

VEZE

Ex Portal sadržava veze na druge internet stranice. Ove veze objavljujene su u dobroj namjeri. Ex Portal ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene ex-portal.info,a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

KOMENTARI NA PORTALU

Ex Portal se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj poruka i komentara objavljenih na portalu. Poruke i komentari na portalu predstavljaju stavove i mišljenja autora,a ne vlasnika,redakcije ili administracije portala. Kao korisnik portala zadržavate svu odgovornost za sadržaj poruka i komentara koje se napisali i odričete svu odgovornost Ex portala. Kao korisnik, dužni ste da poštujete privatnost drugih članova i odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom portala.


 Datum: 24.09.2016.                                                                             S Poštovanjem vaš Ex Portal.

Nema komentara

Pokreće Blogger.